Loading...

Senin, 25 Februari 2013

CHEAT MENGANDAKAN BATU KUAT.
Caranya mudah sekali sob.! cara meenggandakanya....
disini saya akan memberi tahu cara untuk menggandakan batu kuat .
Batu kuatnya boleh level berapa saja yahh .....

Cara :
1. buka google chrome/mozlia firefox.
2. kujungi web facebook.com
3. buka perjuangan semut
4. dan siapakan CE (cheat engine) 
5. anda klick ke pabrik alat

6. terus anda buka CE klick icon yg berkedib dan pilih chrome.exe
7. pilih scan type Exact value dan valuenya 4 bytes
8. kalau anda mepunyai batu kuat 1 ,ketik ke valuenya 1 lalu first scan
9. dan batu kuatnya pindahkan ke perlengkapan/senjata lalu angka 1-nya ganti jadi 0

10. klick next scan, dan coba terus menerus seperti itu sampai terisisa address value-nya satu
11. kalau sudah tersisa satu pindahkan ke bawah (klick yang panah merah)
12. klick yang value angka tersebut dan ganti 1 menjadi 100
13. dan jangan lupa aktivenya silang/di klick
14. habis gitu kebali dan masuk lagi ke pabrik alat
15. Taaaaaaaarrrrrraaaaaaa!!!! batu kuat anda menjadi 100

Tidak ada komentar:

Posting Komentar